Công bố thông tin: Báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán

9:20 – 13.03.2017

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 gửi tới Quý vị cổ đông: Báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán.

Quý vị xem chi tiết tại đây