Công bố thông tin: Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán

14/03/2016 - 9:00

09:00 – 14.03.2016

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý vị cổ đông: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015

Quý vị vui lòng xem tại đây