Công bố thông tin: Báo cáo tài chính năm 2013

14:00 – 28.03.2014

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý vị cổ đông: Báo cáo tài chính năm 2013.

Quý vị xem chi tiết tại đây