Công bố thông tin: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

09/03/2020 - 11:00

11:00 – 09.03.2020

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý vị cổ đông: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

Quý vị xem chi tiết tại đây.