Công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022

Kính gửi: Quý cổ đông!

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 công bố báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét năm 2022.

Kính đề nghị Quý cổ đông xem tại đây: BCTC ban nien sau KT