Công bố thông tin: Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2019 kèm công văn giải trình

10:30 – 12.08.2019

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý vị cổ đông: Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2019 kèm công văn giải trình.

Quý vị xem chi tiết tại đây