Công bố thông tin: Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2018 kèm công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

18:36 – 14.08.2018

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý vị cổ đông: Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2018 kèm công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.

Báo cáo tài chính bán niên soát xét: Quý vị xem chi tiết tại đây

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp giữa báo cáo bán niên soát xét và báo cáo tài chính quý 2 năm 2018