Công bố thông tin: Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2017 kèm công văn giải trình

14:00 – 14.08.2017

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý vị cổ đông: Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2017 kèm công văn giải trình.

Quý vị xem chi tiết tại đây