Công bố thông tin: Báo cáo phát triển bền vững năm 2016

14:16 – 20.03.2017

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý vị cổ đông: Báo cáo phát triển bền vững năm 2016.

Quý vị xem chi tiết tại đây