Công bố thông tin: Báo cáo phát triển bền vững năm 2015

25/03/2016 - 9:00

09:00 – 25.03.2016

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý vị cổ đông: Báo cáo phát triển bền vững năm 2015.

Quý vị vui lòng xem tại đường dẫn sau:

– File Scan

– File PDF