Công bố thông tin: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

25/02/2016 - 9:00

09:00 – 25.02.2016

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý vị cổ đông: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Quý vị vui lòng xem tại đây