Công bố thông tin: Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ từ 52,5 tỷ đồng lên 68 tỷ đồng

09:00 – 25.02.2016

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý vị Cổ đông: Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra chúng  để tăng vốn điều lệ từ 52,5 tỷ đồng lên 68 tỷ đồng.

Quý vị vui lòng xem tại đây