Công bố thông tin: Bản cung cấp thông tin của bà Đinh Thị Trâm Anh – Thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: Quý cổ đông!

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 công bố thông tin bản cung cấp thông tin của bà Đinh Thị Trâm Anh – Thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Kính đề nghị Quý cổ đông xem tại đây: Bản cung cấp thông tin (rút gọn)