Công bố thông tin: Bản cáo bạch (Tăng vốn điều lệ từ 68 tỷ đồng lên 86 tỷ đồng)

15:30 – 10.12.2018

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý vị cổ đông: Bản cáo bạch (Tăng vốn điều lệ từ 68 tỷ đồng lên 86 tỷ đồng).

Quý vị xem chi tiết tại đây.