Công bố thông tin: Bản cáo bạch (Tăng vốn điều lệ từ 52,5 tỷ đồng lên 68 tỷ đồng)

16:15 – 10.12.2015

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý vị cổ đông: Bản cáo bạch (Tăng vốn điều lệ từ 52,5 tỷ đồng lên 68 tỷ đồng).

Quý vị xem chi tiết tại đây.