Công bố thông tin: Bà Trương Thị Nguyệt Hoa (Trưởng BKS) – Thông báo bán 3500 cp

15:20 – 19.07.2016

Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 thông báo tới Quý vị cổ đông: Bà Trương Thị Nguyệt Hoa (Trưởng BKS) – Thông báo bán 3500 cp.

Quý vị xem chi tiết tại đây