Công bố thông tin: Bà Trương Thị Nguyệt Hoa (Trưởng BKS) – Báo cáo đã bán 3500 cp

15:44 – 11.07.2016

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 thông báo tới Quý vị cổ đông: Bà Trương Thị Nguyệt Hoa (Trưởng BKS) báo cáo đã bán 3500 cp.

Quý vị xem chi tiết tại đây