Công bố thông tin: Bà Trương Thị Nguyệt Hoa (CĐNB) – đăng ký bán 3500 cp

14:40 – 04.07.2016

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 thông báo tới Quý vị cổ đông: Bà Trương Thị Nguyệt Hoa (Trưởng BKS) đăng ký bán 3500 cp.

Quý vị xem chi tiết tại đây