Công bố thông tin: Bà Trương Thị Nguyệt Hoa (CĐNB) – Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu

01:12 – 20.08.2016

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 thông báo tới Quý vị cổ đông: Bà Trương Thị Nguyệt Hoa (Trưởng BKS) báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu.

Quý vị xem chi tiết tại đây