Công bố thông tin: Bà Trần Thị Nhung (NCLQ với CĐNB) – Báo cáo đã bán 2800cp

13:21 – 26.07.2016

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 thông báo tới Quý vị cổ đông: Bà Trần Thị Nhung – Là Người có liên quan Bà Ngô Thị Hồng (Phó Tổng giám đốc) báo cáo đã bán 2800cp.

Quý vị xem chi tiết tại đây