Công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Thùy Anh (NCLQ đến CĐNB) – báo cáo đã bán 600 cp

09:13 – 29.06.2016

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 thông báo tới Quý vị cổ đông: Bà Nguyễn Thị Thùy Anh – Là Người có liên quan bà Nguyễn Thị Hương Lan (Thành viên BKS) báo cáo đã bán 600 cp.

Quý vị xem chi tiết tại đây