Công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Thùy Anh (NCLQ của CĐNB) – Đăng ký bán 600 cp

07:13 – 20.06.2016

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 thông báo tới Quý vị cổ đông: Bà Nguyễn Thị Thùy Anh – Là Người có liên quan của bà Nguyễn Thị Hương Lan (Thành viên BKS) đăng ký bán 600 cp.

Quý vị xem chi tiết tại đây