Công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên (NCLQ của CĐNB) – Báo cáo đã bán 20.000 cp

07:32 – 16.06.2016

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 thông báo tới Quý vị cổ đông: V/v Bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên – Là Người có liên quan của bà Nguyễn Thị Kim Thu (Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng) báo cáo đã bán 20.000 cp.

Quý vị xem chi tiết tại đây