Công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Tần (Thành viên BKS) – Đăng ký bán 7500 cp

14:32 – 21.07.2016

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 thông báo tới Quý vị cổ đông: Bà Nguyễn Thị Tần (Thành viên BKS) đăng ký bán 7500 cp.

Quý vị xem chi tiết tại đây