Công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Tần (CĐNB) – Đăng ký bán 6200 cp

06:23 – 22.06.2016

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 thông báo tới Quý vị cổ đông: Bà Nguyễn Thị Tần (Thành viên BKS) – Đăng ký bán 6200 cp.

Quý vị xem chi tiết tại đây