Công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Tần (CĐNB) – Báo cáo đã bán 7500cp

08:10 – 29.07.2016

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 thông báo tới Quý vị cổ đông: Bà Nguyễn Thị Tần (Thành viên BKS) báo cáo đã bán 7500cp.

Quý vị xem chi tiết tại đây