Công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Tần (CĐNB) – Báo cáo đã bán 6.200 cp

09:40 – 29.06.2016

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 thông báo tới Quý vị cổ đông: Bà Nguyễn Thị Tần (Thành viên BKS) – Báo cáo đã bán 6.200 cp.

Quý vị xem chi tiết tại đây