Công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Kim Thu – đăng ký mua chứng khoán

14:58 – 24.05.2016

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 thông báo tới Quý vị cổ đông: về việc đăng ký mua chứng khoán của bà Nguyễn Thị Kim Thu – Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng Công ty.

Quý vị xem chi tiết tại đây