Công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Kim Thu (CĐNB) – Báo cáo đã bán 58.000 cp

11:29 – 08.11.2016

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 thông báo tới Quý vị cổ đông: Bà Nguyễn Thị Kim Thu (Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng) báo cáo đã bán 58.000 cp.

Quý vị xem chi tiết tại đây