Công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Hương Lan (Thành viên BKS) – Đăng ký bán 2000cp

14:00 – 07.08.2018

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 thông báo tới Quý vị cổ đông: Bà Nguyễn Thị Hương Lan (Thành viên BKS) – Đăng ký bán 2000cp:

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Hương Lan
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
– Mã chứng khoán: DP3
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.295 CP (tỷ lệ 0,03%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2.000 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Bán cổ phiếu
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 09/08/2018
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 07/09/2018.