Công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Hương Lan (CĐNB) – Đăng ký bán 2000 cp

08:36 – 24.06.2016

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 thông báo tới Quý vị cổ đông: Bà Nguyễn Thị Hương Lan (Thành viên BKS) – Đăng ký bán 2000 cp.

Quý vị xem chi tiết tại đây