Công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Hương Lan (CĐNB) – Báo cáo đã bán 2.000 cp

07:16 – 07.07.2016

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 thông báo tới Quý vị cổ đông: Bà Nguyễn Thị Hương Lan (Thành viên BKS) báo cáo đã bán 2.000 cp.

Quý vị xem chi tiết tại đây