Công bố thông tin: Bà Ngô Thị Hồng (Phó Tổng giám đốc) – Báo cáo đã bán 8.500cp

14:41 – 09.07.2016

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 thông báo tới Quý vị cổ đông: Bà Ngô Thị Hồng (Phó Tổng giám đốc) báo cáo đã bán 8.500cp.

Quý vị xem chi tiết tại đây