Công bố thông tin: Bà Ngô Thị Hồng (CĐNB) – Đăng ký bán 8.500 cp

07:44 – 23.06.2016

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 thông báo tới Quý vị cổ đông: Bà Ngô Thị Hồng (Phó Tổng giám đốc Công ty) – Đăng ký bán 8.500 cp.

Quý vị xem chi tiết tại đây