Công bố thông tin 24h: V/v đầu tư xây dựng Nhà máy Dược phẩm Trung Ương 3 – Tràng Duệ giai đoạn 1

11:03 – 31.10.2019

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 thông báo tới Quý vị cổ đông về việc  đầu tư xây dựng Nhà máy Dược phẩm Trung Ương 3 – Tràng Duệ giai đoạn 1.

Quý vị xem chi tiết tại đây