Tin công ty

  • Chung tay cùng cả nước giúp đồng bào miền trung khắc phục hậu quả mưa lũ. Lãnh đạo Công ty CP Dược phẩm Trung Ương 3 đã phát động người lao động trong toàn Công ty cùng phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, với đạo lý “lá lành đùm lá rách” tham gia […]