Công bố thông tin: V/v trả Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

09:34 – 30.03.2016

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 thông báo tới Quý vị cổ đông: về việc trả Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

Quý vị xem chi tiết tại đây