Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quý II Năm 2015 kèm công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN

15:00 – 18.07.2015

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý vị cổ đông: Báo cáo tài chính Quý II kèm công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN.

Quý vị vui lòng xem tại đây