Cẩm nang sức khỏe

    • Gan là cơ quan nội tạng lớn nhất trong cơ thể. Tùy theo kích thước và trọng lượng của mỗi cá nhân, gan có sức nặng từ 1.100 đến 1.800 gram. Gan phụ nữ nhỏ hơn gan đàn ông. Gan nằm dưới lồng ngực phải, cách phổi bởi hoành cách mô. Gan là cơ quan duy […]