Thông tin mới

Thông báo đấu giá cổ phần ra công chúng

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN RA CÔNG CHÚNG

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

 

 1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 (DP3)
 • Địa chỉ: Số 16 Lê Đại Hành, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
 • Điện thoại: 0225 3842 576                        Fax: 0225 3823 125
 1. Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất, kinh doanh dược phẩm
 2. Vốn điều lệ: 68.000.000.000 đồng, tương đương 6.800.000 cổ phần
 3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 4. Mã chứng khoán: DP3
 5. Sàn giao dịch: HNX
 6. Số lượng cổ phần bán đấu giá ra công chúng: 850.000 cổ phần
 7. Giá khởi điểm: 66.000 đồng/cổ phần
 8. Điều kiện tham dự đấu giá: Nhà đầu tư đáp ứng điều kiện theo Quy chế bán đấu giá cổ phần ra công chúng của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 do HNX ban hành.
 9. Tổ chức bán đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
 10. Đặt cọc đấu giá: 10% giá trị số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm.
 11. Thời gian và địa điểm đăng ký đấu giá và đặt cọc:

+ Địa điểm: tại các đại lý đấu giá công bố trong Quy chế bán đấu giá;

+ Thời gian: từ ngày 28/01/2019 đến 15h30 ngày 28/02/2019

(Sáng từ 8h00 - 12h00; chiều từ 13h00 – 17h00 các ngày làm việc, riêng ngày 28/02/2019 chỉ đăng ký đến 15h30).

 1. Địa điểm công bố thông tin: Trụ sở Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3, HNX.
 2. Thời gian và địa điểm nộp phiếu tham dự đấu giá: Chậm nhất 16h00 ngày 05/03/2019
 3. Thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu giá:

+ Thời gian: 09h30 ngày 07/03/2019

+ Địa điểm: Tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội – Số 02 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

 1. Thanh toán tiền mua cổ phần: từ ngày 08/03/2019 đến ngày 14/03/2019
 2. Hoàn trả tiền đặt cọc không trúng đấu giá: 12/03/2019 đến ngày 15/03/2019

(Nhà đầu tư có thể tham khảo thông tin chi tiết: Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng, Quy chế bán đấu giá cổ phần trên website của www.hnx.vn; www.mbs.com.vn; http://www.duocphamtw3.com).