Thông tin mới

Công bố thông tin về ngày giao dịch đầu tiên của 1,8 triệu cổ phiếu phát hành

Kính gửi: Quý cổ đông!

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về ngày giao dịch đầu tiên của 1,8 triệu cổ phiếu phát hành do tăng vốn điều lệ từ 68 tỷ đồng lên 86 tỷ đồng là thứ ba, ngày 04/06/2019.

Quý vị xem chi tiết tại đây