Thông tin mới

Sản phẩm

kimraso

Qui cách: Lọ

Viên bách trĩ

Qui cách: Hộp 5 vỉ x 10 viên.

DOBACITYN

Qui cách: Vỉ 4 viên

Diatyp

Qui cách: Hộp 1 lọ x 60 viên; Hộp 1 lọ x 90 viên; Hộp 1 lọ x 120 viên.

Dalopin

Qui cách: Hộp 3 vỉ, 5 vỉ x 10 viên nang.

Daleston-D

Qui cách: Hộp 1 chai 30 ml, 75 ml.

Siro Coje ho

Qui cách: Hộp 1 chai 30 ml, 60 ml, 75 ml.

Clorocid

Qui cách: Hộp 10 vỉ x10 viên

CC life

Qui cách: Hộp 1 chai 60 ml, 120 ml

Dobamedron 16mg

Qui cách: Hộp 3 vỉ x 10 viên.