Thông tin mới

Sản phẩm

An thần TW3

Qui cách: Hộp 5 vỉ x 20 viên; Hộp 1 lọ 100 viên

Hoàn Quy tỳ TW3

Qui cách: Hộp 6 hoàn x 8 gam; Hộp 10 hoàn x 8 gam.

Hoàn An thai

Qui cách: Hộp 10 gói x 5 gam; Hộp 1 gói x 50 gam

Bát vị TW3

Qui cách: Hộp 1lọ 50g

Cao ích mẫu TW3

Qui cách: Hộp 1 chai 125 ml, 150 ml, 200 ml.

Diatyp

Qui cách: Hộp 1 lọ x 60 viên; Hộp 1 lọ x 90 viên; Hộp 1 lọ x 120 viên.

Hoàn Lục vị TW3

Qui cách: Hộp 6 hoàn x 8 g; Hộp 10 hoàn x 8 g

Hoàn Bổ trung ích khí TW3

Qui cách: Hộp 10 hoàn x 8g

Cao sao vàng

Qui cách: Hộp 1 lọ 20g

Thuốc tiêu độc tw3

Qui cách: Hộp 1 lọ x 60 viên; Hộp 1 lọ x 80 viên