Thông tin mới

Sản phẩm

Dầu gió Sing Tw3

Qui cách: Hộp 1 lọ 3 ml; Hộp 1 lọ 5 ml; Hộp 1 lọ 10 ml

Tiêu độc nhuận gan mật tw3

Qui cách: Hộp 1 chai 200 ml.

Nano Active TW3

Qui cách: Lọ

Hoạt huyết dưỡng não

Qui cách: Hộp 1 vỉ x 20 viên; Hộp 2 vỉ x 20 viên; Hộp 5 vỉ x 20 viên.

Hoàn sâm nhung tw3

Qui cách: Hộp 6 hoàn x 8 g. Hộp 10 hoàn x 8 g. Hộp 6 hoàn x 10 g. Hộp 10 hoàn x 10 g

Hoàn phong tê thấp Tw3

Qui cách: Hộp 10 hoàn x 8 g; Hộp 8 hoàn x10 g; Hộp 10 hoàn x10 g

Hoàn bổ thận âm tw3

Qui cách: Hộp 10 túi 50 g, hộp 10 gói 5 g, hộp 7 gói 5 g.

Frentine

Qui cách: Hộp 1 lọ 30 viên; Hộp 3 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên

D3 CARE

Qui cách: Chai