Thông tin mới

Thuốc từ dược liệu

Cốm Dạ -Tá Tw3

Qui cách: Hộp 10 gói x 5 gam

Cennar.tw3

Qui cách: Hộp 1 lọ 100 viên

Bổ thận thuỷ tw3

Qui cách: Hộp 1 chai 200 ml.

Actiso P Tw3

Qui cách: Hộp 2 vỉ x 10 viên nang; Hộp 5 vỉ x 10 viên nang

Hoàn Sâm nhung TW3

Qui cách: Hộp 10 hoàn , 6 hoàn mềm x 10g

Lumbrotine

Qui cách: Hộp 3 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên

Lumbrotine

Qui cách: Hộp 1 lọ 30 viên

Bổ thận dương tw3

Qui cách: Hộp 1 gói x 50g hoàn cứng

An lợi nhiệt TW3

Qui cách: Hộp 5 vỉ x 10 viên