Thông tin mới

Thuốc từ dược liệu

Viegan - B

Qui cách: Hộp 1 lọ x 40 viên; Hộp 2 vỉ x 20 viên; Hộp 5 vỉ x 20 viên; Hộp 3 vỉ x 15 viên

Foritakane Viên bao phim

Qui cách: Hộp 6 vỉ x 10 viên, hộp 2 vỉ x 15 viên.

Thuốc ho bổ phế TW3

Qui cách: Hộp 2 vỉ x 12 viên

Bổ phế Tw3 Chỉ khái lộ

Qui cách: Hộp 1 chai 125 ml.

Viên sáng mắt

Qui cách: Hộp 10 túi x 5 g.

Viên cảm cúm Foripharm

Qui cách: Hộp 10 vỉ x 10 viên

Sâm nhung bổ thận Tw3

Qui cách: Hộp 1 chai 30 viên, 60 viên; Hộp 2 vỉ, 3 vỉ, 6 vỉ x 10 viên

Bổ thận dương tw3

Qui cách: Hộp 50 g

Trà gừng

Qui cách: Lọ 100 gam

Kimraso

Qui cách: Hộp 1 lọ x 60 viên